Plads til forskellighed

Her er der plads til at tænke og være. Alle er velkommen her, som de er. Vi har et åbent fællesskab med plads til forskellighed.

Integration og Fokuskristendom

Er vores to bonus linjer. Integration er henvendt til elever med dansk som andet sprog. Fokuskristendom er til dig som vil gå i dybden med den kristne tro.

Sammenhold og mangfoldighed

Vi tror på fællesskabet. Vi tror på at skabe et fællesskab på kryds og tværs af tro, etnicitet og værdier. Derigennem udvikles vi som mennesker.

Action og oplevelser

Vi tror på at igennem aktivitet og oplevelser udvikles man som menneske. Derfor er dagligdagen aktiv og vi tager hvert år på to studieture til udlandet.

Faglighed og udvikling

Vi ligger vægt på at du som elev på LME også udvikler dig fagligt. Derfor har vi fokus på spændende og engagerende undervisning. F.eks. Læsehold og opdeling 10. klasse i to spor.

Vejledningsaktiviteter

August
Fællestime med orientering om skolevejledningen.  

September
Første vejledningssamtale. Eleven udfylder et samtaleark inden samtalen. Samtalen omhandler bl.a. praktikønsker, brobygnings-ønsker, Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO), uddannelsesønsker og forudsætninger for at kunne få ønsket opfyldt, uddannelsesparat og hvad der kan gøres for at blive uddannelsesparat.  

Oktober
Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO) sættes i gang i 10. klasse

November/december
Praktikken, OSO-opgaven og den obligatoriske brobygning i 10. klasse afvikles. Opfølgning på brobygning og praktik. Orientering om ung-domsuddannelserne på efterskolen m.m. Ved forældresamtale i november er der mulighed for at møde skolevejleder.

Januar
Anden vejledningssamtale. Udfyldelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse laves. Endelig afklaring på om eleven er uddannelsesparat. Hvis eleven ikke er uddannelsesparat tages kontakt til hjemkommunens UU-center, som så planlægger et forløb, som skal forberede til en ungdomsuddannelse. 

Februar
Uddannelsesplaner og tilmelding til ungdomsuddannelse færdiggøres af elev og vejleder inden vinterferien og forældrene bekræfter tilmelding og uddannelsesplan med Nem-ID. Der er plads til forældrekommentarer både på tilmeldingen og på uddannelsesplanen. Det kan være ønske om ekstra støtte eller begrundelser for ønske om et bestemt gymnasium. Ved forældresamtale er der mulighed for samtaletid med skolevejleder.

Marts
Første Marts er vores sidste frist for modtagelse af tilmelding, hvorefter vi tjekker tilmeldingen og sender den til første ungdomsuddannelsesønske.

Se tidligere nyheder

21-03-2017

Ny unglærere til 17/18

Vi er stolte over at kunne præsentere to herlige unglærere til skoleåret 2017-18.
Læs mere...
16-12-2016

Indendørsfodbold

Drengene var overlegne - en super lækker omgang fodbold
Læs mere...
12-12-2016

Lucia

Morgenvækning af de skønne luciapiger
Læs mere...
25-10-2016

Fodbold - Efterskoleturnering skudt i gang

Fodbold - Efterskoleturnering skudt i gang
Læs mere...
14-10-2016

Projektdage og Fagdage

Energi, hav, boldspil, sprog og statistik
Læs mere...
13-10-2016

Flygtningedag

Fokuskristendom inviterede flygtninge
Læs mere...