Aktiv deltagelse

Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet, både i undervisning og i fællesskabet i øvrigt Det betyder, at du kommer til tiden til undervisning, måltider, andagter, køkken- og rengøringsopgaver, fællesarrangementer osv., at du møder forberedt og bidrager positivt til undervisning og samvær.

Andagter

Vi holder fælles formiddags- og aftenandagt. Dette er obligatorisk for alle. Til aftenandagten skal du medbringe bibel

Arbejdskrydser

Hvis du ikke kommer op til tiden om morgenen, får du et arbejdskryds. Dette arbejdskryds sørger vagten for at bruge i løbet af dagen til at få løst forskellige praktiske opgaver eller som afløser for andre elevers opgaver. Bliver det ikke afviklet samme dag bruges det en af de efterfølgende dage, men vi prøver at få det gjort på dagen.
Har du svært ved at komme ud af fjerene gentagene gange vil din familiegruppelærer tage en snak med dig, så vi kan finde ud af hvad der kan være en hjælp for dig til at komme op.

Aviser og tidsskrifter

Skolen holder avis og et antal tidsskrifter. Ofte ligger aviserne i venteområdet i administrationsbygningen, og du må meget gerne bede om at låne dem med ind i dagligstuen!

Betalingsoplysninger

 • Skolens konto til skolepenge: 7990-2041890.
 • Skolens Mobile Pay: 99 7 99 (gebyr 1 kr. pr. overførsel, som du selv skal lægge til det beløb du skal betale)

Bibelstudiegrupper

Der vil blive dannet bede- og bibelstudiegrupper. Disse grupper styres af eleverne i samarbejde med unglærerne og en lærer. I grupperne har du mulighed for at snakke med nogle kammerater om kristendom og bede til Gud. Vi opfordrer dig meget til at deltage, men det er frivilligt. Det foregår hver tirsdag i lektielæsningen og i stedet for andagten.

Biograf

Biografen er indrettet til at ca. 30 mand. Man kan koble sig på med telefon og PC via chromecast, apple-tv eller HDMI. Der er tilsluttet en iPad, hvor man kan streame TV2 play og DR m.m.
Skolen har adgang til TV2 play og DR og indimellem tilmelder vi os andre streamingtjenester. Har man abonnement på en tjeneste selv er man velkommen til at bruge det.
Biografen kan åbnes i hverdagene efter aftensmad ved at spørge vagtlæreren om lov. Vagtlæreren skal vide hvilken film I skal se og har ret til at sige nej, hvis filmen ser ud til at være i modstrid med skolens holdninger. Dybt erotiske film, gysere og horrorfilm må ikke fremvises i biografen. Der annonceres hvilken film der vises ved aftensmaden, så alle har mulighed for at se med.
I weekenden bestemmer vagten, hvornår biografen er åben.

Computer

Det er forventeligt at eleverne har egen bærbar computer med, som min. kan køre office 365. Ønsker du at købe en ny studiecomputer, henviser vi gerne til vores leverandør, for et tilbud på en maskine til studiebrug.
Elever må medbringe spillekonsoller, stationære computere og skærme til brug for gaming. Det er ikke tilladt at have dem på værelserne, men man får tildelt et bord i vores E-sportslokale. Lokalet er låst, men man købe en nøgle til at komme ind med.
Inddragelse og ret til at have en computer
Din computer kan blive inddraget i en periode, hvis du overtræder reglerne for brug af udstyret.

Cykel

Elever skal medbringe en funktionsdygtig cykel med forsikringsgodkendt lås og lys. Cyklen får plads i et aflåst skur, som eleverne får en nøgle til. Skuret låses hver aften af vagten, men kan stå åben i løbet af dagen. Så sørg for at have jeres cykel låst.
Vi foretager flere ekskursioner i omegnen. På alle cykelture, der arrangeres af skolen, skal cykelhjelm anvendes.
Dagsprogram på almindelige skoledage

En God kammerat

At være en god kammerat betyder, at du viser hensyn over for andre, at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på skolen, og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig trygge. Ingen mobning!

Film og tv

Vi synes ikke, du skal spilde dit efterskoleår med at se film, tv-serier og sport i én uendelighed. Prioritér i stedet fællesskabet med de andre. Vi vil gerne blande os i, hvad du ser, og hvor meget tid, du bruger på det, for vi synes ikke, at alt er godt, og vi vil gerne være med til at træne din kritiske sans. Du vælger, hvem du er, når du vælger, hvad du ser.
Du må ikke medbringe tv. Har du brug for at se tv eller film på en lidt større skærm har skolen et dejligt gamerrum og en biograf, hvor I sammen kan se tv og film.
Se i øvrigt punktet om biografen og gamerrummet.

Forlængede weekender og ferier

I ferier er skolen lukket, og i forlængede weekender forlader alle elever normalt skolen. Normal afrejse er kl. 15.30, og normal ankomst mellem kl. 19 og 22. Hvis andet gælder, er det oplyst i årskalenderen.

Forsikringer

Du – og dermed forældrene – er fuldt ansvarlige for de skader, du måtte forvolde på skolens eller dine kammeraters ejendom. Normalt vil dine forældres ansvarsforsikring dække skaden, dog ikke skader du måtte lave på dit eget værelse. Hvis dine ting skulle blive stjålet, er det dine forældres indboforsikring, det skal anmeldes til. - Efterskolen har en forsikring, som dækker, hvis skolen eller dens medarbejdere pådrager sig erstatningsansvar.

Fritagelser

Det er muligt at få fri til væsentlige begivenheder så som begravelser, runde fødselsdage og lign. Ligeledes kan du få fri til speciallægebesøg eller den uddannelsesinstitution/arbejdsplads, du skal fortsætte på efter dit ophold hos os.
Hvis du og dine forældre ønsker at tage på ferie uden for skolens ferier, bliver du meldt ud af skolen i den pågældende periode (se under Afbrydelse om de økonomiske vilkår i skolekontrakten).

 • Ved ønske om fritagelse til læge/tandlæge o.lign. skal en af forældrene kontakte skolens kontor pr. telefon, og det skal ske i god tid og helst via sekretær Helle Højgaard eller egen familiegruppelærer.
 • Ved øvrige fritagelser kontaktes forstanderen.

Fritidsaktiviteter

Der er mulighed for mange forskellige fritidsaktiviteter på skolen, fx i hallen og i værkstederne. Sørg for at have fornuftigt tøj med til aktiviteterne. Hvis du ønsker at gå til en fritidsaktivitet uden for skolen, kan du få mulighed for det i begrænset omfang (f.eks. klubsport, ridning, kørekort). Snak med forstanderen om det. Du skal dog regne med, at skolens aktiviteter skal have førsteprioritet.

Gamerrummet

Gamerrummet er indrettet til at spille consolspil og se almindelig tv. Vi opdaterer løbende vores spil og man er velkommen til at tage egne spil med.
Skolen har adgang til TV2 play og DR og indimellem tilmelder vi os andre streamingtjenester. Disse kan tilgåes fra den store tv-skærm.
Gamerrummet må bruges når det ikke bruges til undervisning.

GÆSTER

Besøg skal altid aftales med vagtlæreren. Hvis du ønsker besøg i en weekend, skal det aftales med vagtlæreren og derefter noteres i weekendprotokollen. Reglen om, hvem der kan komme på dit værelse gælder også her. Du kan dog have besøg af dine forældre og søskende på værelset (dog ikke overnatning for fædre/brødre på pigegangen og mødre/søstre på drengegangen). Aftal med din værelseskammerat i forvejen. Du kan ikke have besøg af venner fra skolestart til elevstævnet. Dine gæster med undtagelse af dine forældre og mindre søskende skal betale for måltiderne. Skoleelever, som ikke går på efterskole, kan også besøge dig gratis. Du har som vært ansvar for, at der bliver betalt til skolen.
Gæster skal overholde de samme ordensregler som elever.
Pris pr. måltid:

 • Middag: 30,- kr.
 • Aftensmad: 30,- kr.
 • Morgenmad: 20,- kr.
 • Kaffe: 10,- kr.

Hele weekenden: 150,- kr.

Individuel supplerende støtte

Ud over statstilskuddet er der mulighed for at søge individuel supplerende støtte. Tildeling af støtten er baseret på en konkret og individuel vurdering, og kriterierne fremgår af ansøgningsblanketten, som fås ved henvendelse på skolens kontor.

Knallerter/scootere/havetraktorere

Du kan medbringe knallert/scooter på skolen. Uden knallertkørekort må du ikke køre på knallert/scooter, men du må have den med for at lave den i stand. Prøveture kan efter aftale med vagtlæreren foregå på gårdspladsen ved motorværkstedet. Motorstøj er forbudt efter kl. 20.00 af hensyn til naboerne i området. Din knallert/scooter skal være forsikret og i lovlig stand. Hvis vi finder ud af, at din knallert er ulovlig, sender vi den hjem til dine forældre, og du vil ikke længere kunne have en knallert på skolen. Du skal bruge styrthjelm.

For at have knallert på skolen skal du underskrive en knallerttilladelse sammen med dine forældre. Hvis du ønsker at medbringe andre køretøjer (f.eks. havetraktor, fodervogne, biler), skal du forinden have tilladelse fra forstander. Hvis du vil låne din knallert ud til en kammerat på skolen, som har knallertkørekort, sker det på eget ansvar, og I skal aftale det med vagtlærer eller forstander først. Hvis du ønsker at tage knallert- eller traktorkørekort, skal du selv undersøge mulighederne for at tage det i din hjemkommune (ofte i ungdomsskolen).

Kontaktoplysninger

 • Skolens telefon: 7474 3652. Udenfor kontortiden omstilles man til vagten og ferier henvises man til vagttelefonen.
 • Vagtens telefon: 7374 5112
 • Skolens mail: lme@lme.dk (til sekretæren og forstanderen)
 • Kontortid man-tor 8.00-16.00, Fre 8.00-13.00.
 • Vagtlærer træffes 17.00-8.00
 • Forstander: 7374 5111.
 • Forstanders mail: jn@lme.dk
 • Kontakt til øvrige medarbejdere: Se oplysninger på vores hjemmeside: lme.dk/ansatte/

Kærester

Forelskelse og kæresterier er dejligt – og kan være frygteligt besværligt. Vi synes, det er helt okay, at nogen får en kæreste, mens de går på efterskolen. Samtidig vil vi gerne hjælpe kærestepar, så de ikke går over deres egne og hinandens grænser, og så de ikke isolerer sig fra de andre fællesskaber. Hvis du får en kæreste på skolen, vil din familiegruppelærer tage en snak med dig om det.
Vi tror, at sex hører til i ægteskabet, og derfor må I ikke have sex på skolen. For at fristelsen ikke skal blive for stor, må I ikke ligge under samme dyne eller lignende, fx når man ser film. Når I gerne vil være alene, så gå en tur, eller sæt jer i et klasseværelse – men lad lyset være tændt og døren åben. Vi andre vil gerne være fri for at se på, at I kæler og kysser med hinanden.

Køkkenopgaver og oprydning - Ugeopgaver.

Alle elever hjælpe efter tur til i køkkenet. Der bliver lavet en kvartalsplan, hvor du kan orientere dig om, hvornår du har de forskellige opgaver. Vi informerer særligt om det mandag morgen. Det er dit eget ansvar at holde øje med, hvornår det er din tur.

Nogle køkkenopgaver vil berøre dine undervisningstimer i begrænset omfang. Det er dit eget ansvar at følge med i, hvilke lektier din klasse får for, og du skal sørge for at lave lektier, selvom du har køkkenvagt. Køkkenopgaverne i weekenden fordeles efter weekendlisten af fredagsvagten. Hvis du er syg en dag, hvor du skal i køkken, bytter vi for dig. Opgaverne må ikke byttes indbyrdes.

Lektie- og stilletid

I lektie- og stilletiden skal du være på dit værelse eller i lektiecaféen. Det er en periode på ca. 5 kvarter. Du skal vælge fra starten af, hvor du vil være. Hvis du skal lave gruppearbejde, foregår det i lektiecaféen. Du skal bruge høretelefoner, hvis du vil høre musik i lektie- og stilletiden, og hvis du gerne vil i bad, må du gøre det på et andet tidspunkt.
Det er vigtigt at man kan bruge tiden for sig selv og få lidt ro til at koble af og lave sine lektier.

Lektiecafé

Efter aftensmad er det tid til lektie og her kan det være godt at gøre brug af lektiecaféen. Man vælger ved lektielæsningens begyndelse, hvor man vil være hele lektietiden-
Der er tre forskellige rum du kan opholde dig i lektiecaféen.

 1. Dagligstuen: Her har du mulighed for at sidde sammen med andre og arbejde og det er her gruppearbejdet foregår og ikke på værelserne. Det er muligt at hente læreren på lærerværelset, hvis man har nogle spørgsmål. Det er tilladt at småsnakke lidt om opgaverne i dette rum, uden at forstyrre de andre.
 2. Lærerværelset: På lærerværelset kan du sidde og arbejde selv og der er her en lærer tilstede til at hjælpe dig. Det er tilladt at småsnakke lidt om opgaverne i dette rum, uden at forstyrre de andre.
 3. Gamerrummet eller kl. 1: Her skal der være fuldstændig til at kunne koncentrere sig. Har man spørgsmål til en opgave kan nemt gå op på lærerværelset og snakke med læreren der.

LME-tøj

Til nye elevers dag eller i begyndelsen af skoleåret får du tilbud om at købe sportstøj med skolens navn og eget navn. Betalingen trækkes af depositummet. Senere på året vil elevrådet sørge for, at der bliver lavet en ”årstrøje”, som du kan købe, hvis du har lyst.

Lommepenge

Et efterskoleophold kræver ikke flere lommepenge, end hvad unge mennesker plejer at bruge. Det er vores erfaring, at behov og forbrug er meget forskelligt fra elev til elev.

Man kan gratis oprette en konto i Den Jyske Sparekasse (tlf. 7474 3850), som har filial i Løgumkloster.
Skolen har to årlige udenlandsture. På nær fokuskristendoms rejse til Cambodja er udenlandsturene inkluderet i skolepengene. Det betyder, at skolen betaler alle udgifter til transport, mad og fælles aktiviteter. Nogle frokostmåltider betaler eleverne med madpenge, som skolen udleverer til eleverne. På rejserne kan eleverne få brug for lommepenge til slik, sodavand, cafébesøg, shopping og lignende. Skolen tilbyder at veksle rejsevaluta for eleverne.
Større handler mellem elever er ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt fx at sælge slik, sodavand, mv på værelset eller at spille om penge eller andre værdier.

Læge

Akut lægebesøg aftales med vagtlærer eller på kontoret og man kan konsultere byens læge. Længerevarende sygdom og kroniske sygdomme skal behandles af familiens egen læge, og det er bedst at planlægge efter, at lægebesøg hjemme foregår i forbindelse med forlængede weekender. Ved planlagte læge- og tandlægebesøg på skoledage skal forældrene spørge fri på kontoret telefonisk via sekretær Helle Højgaard. Ved alvorligere uheld eller sygdom underrettes hjemmet af vagtlærer. - Se også under ”Sygdom” og ”Medicin”.

Hvis jeres barn har brug for at blive tilset af en læge, benytter vi lægehuset her i Løgumkloster, som ligger 1 km fra skolen, eller skadestuen/lægevagten i Tønder eller Aabenraa. Vi ledsager eleven til lægevagten/skadestuen, men ved besøg på lægehuset kan eleven almindeligvis selv gå eller cykle. Ved ledsagelse til lægevagten/skadestuen tager vi os først af eleven og kontakter efterfølgende forældrene.

Lærerværelset, kopirummet og skolens ting

Lærerværelset er i første omgang lærernes værelse og særligt i dagtimerne frem til kl. 17.00 er det elevfrit område. På andre tidspunkter er du velkommen til at hænge ud på lærerværelset og gøre brug af kopirummet, men det er lærernes værelse. Så hav respekt for de ting der ligger og rod ikke i alt muligt.
Når en lærer har brug for at kunne gøre brug af rummet til forskellige formål skal eleverne forlade rummet.
Fra. Kl. 17.00 er der åbent ind til dagligstuen og ned til gamerrummet fra lærerværelset til brug for eleverne.

Medicin

Hvis du bruger daglig medicin, skal du fortælle din familiegruppelærer om det, så vi ved, hvad du har på værelset. Almindelige smertestillende piller skal du selv tage med, men de skal afleveres på lærerværelset, hvor du kan få udleveret piller efter behov. Kun efter aftale må du have smertestillende eller anden stærk medicin på værelset. Medicin skal altid være låst inde. – Se også under ”Læge” og ”Sygdom”.

Mobilepay

Skolen har en erhvervsløsning med Mobilepay, som kan bruges til betaling af alt muligt. Det koster 1,- kr. pr. betaling med mobilepay.
Nummeret er: 99799 - Husk at mærke din betaling, så vi har en chance for at bogføre posteringen.

Mobiltelefon

Mobiltelefonen må ikke benyttes ved fællessamlingerne - f.eks. ved andagter, måltider eller ved fællestimer. I undervisningen må telefonen kun medbringes, hvis underviseren giver lov til det. Er telefonen tilstede i disse sammenhænge inddrages telefonen af læreren til samlingen er færdig. Ellers opfordrer vi til at mobilen bruges uden gener for fællesskabet.

De første 14 dage af skoleåret opbevares mobiltelefonen på kontoret.

Vi vil opfordrer dig til, at du i hverdagen lader din mobil blive på værelset, og vi vil opfordre dig til at bruge den så lidt som muligt. Lev i stedet for her og nu. Hvis du er ked af det, så grib ikke først mobilen – opsøg i stedet en lærer. Du må ikke bruge din mobiltelefon efter kl. 22.45.

Har du svært ved at bruge din telefon på en sund måde vil vi tage en samtale med dig om det og lave en aftale om, hvordan vi bedst hjælper dig.

Musik

Du må have et musikanlæg på værelset, som skal kunne stå på bordet, så man stadig har arbejdsrum eller på din hylde. Du skal tage hensyn til din værelseskammerat, og musikken må ikke kunne høres uden for værelset. Du må høre musik fra kl. 7.00 til kl. 22.15 (i stille- og lektietid dog kun med høretelefoner). Hvis du ikke overholder tidspunkterne eller spiller for højt, bliver din musikafspiller inddraget. 1. gang inddrages det i 14 dage. 2. gang inddrages det for resten af året og bliver deponeret på skolen frem til sidste skoledag.

I dagligstuen hører vi musik på skolens anlæg. Det kan koble dig på via chromecast. Lydniveauet skal være sådan at man kan tale sammen i rummet og en hver lærer har lov til at skrue ned eller bede dig om at skifte musik.
Musikinstrumenter
Du må gerne have instrumenter med på skolen. Du kan øve i musiklokalet eller på dit værelse (samme regler som for musikanlæg). Hvis du har fået en introduktion af en musiklærer, må du frit benytte musiklokalet og skolens instrumenter – pas godt på dem.

Måltider

Vi spiser 3 hovedmåltider om dagen, og vi får velsmagende og sund mad. Vi gør et nummer ud af at måltidsfællesskabet er godt og derfor er der nogle rammer for dem. Du skal møde til tiden til hovedmåltiderne og holde bordskik, dvs. blive siddende, til måltidet er færdigt, og ikke lege eller svine med maden. Desuden er der forfriskninger formiddag, eftermiddag og aften. Mad eller drikke, som bliver serveret i spisesalen, må du ikke tage med ud af spisesalen. Du må ikke selv tage mad i køkkenet eller låne af skolens madvarer eller service.

Nattero i hverdagene

Vi forventer, at du respekterer natteroen. Det betyder, at du er på dit eget værelse fra 22.15 til 6.30.

Nattevagten

Vagten kan kontaktes på tlf. 7374 5112

Nattevagterne i hverdagen varetages fra en tjenestebolig af:

 • Viceforstander: Stefan Christensen, natten til tirsdag og natten til onsdag 
 • Forstander: Jørn Nørgaard, natten til torsdag og natten til fredag
 • Natten til søndag skiftes de til at dække vagten.

Ved andre nattevagter overnatter en ansat på skolen.

Netværk og internet

Skolen har et velfungerende netværk med trådløs adgang overalt på skolen og en 250/250 Mbit fiberforbindelse.
Der er internetadgang mellem kl. 7:00 og 22:30. Der er dog lukket for Facebook og lign. mellem kl. 8.00 og 14.30.
Netværket er et offentligt netværk, bag en sikker firewall. Hvis vi får mistanke om misbrug, kan du blive stillet til regnskab for det. Sørg derfor for, at låse din computer med en sikker kode, holde computeren opdateret og have installeret et opdateret virusprogram. Vi ser meget alvorligt på det, hvis du udnytter evt. sikkerhedshuller på netværket til at få adgang til andres personlige filer.
Hvis du piller ved netværket eller forsøger at hacke det, kan du blive erstatningspligtig.

Nøgler

Der udleveres én nøgle, som passer til din værelsesdør, skabs- og skrivebordsskuffe. Pas på nøglen. Hvis du mister den, koster det kr. 200,-

Pas

Du skal medbringe pas med gyldighed indtil mindst juli 2020. Vi opbevarer passet for dig på skolens kontor.

Post

Post til eleven uddeles ved middagsmaden og bedes adresseret således: Elevens navn, Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster.

Praktisk arbejde og rengøring

Alle giver en hånd med i det praktiske arbejde og rengøringen. Alle elever får en rengøringsopgave som er deres hver 2. uge. Man skal hver dag sørge for at ryde op på området og gøre rent på området efter den anvisning man har fået. Rengøringsopgaven kan byttes med en kammerat, hvis man har andre gøremål, på den måde at man tager en rengøringen for vedkommende en anden gang. Det er ikke lovligt at købe sig til andres tjenester.

Print

Du har mulighed for at få koblet din egen computer op på skolens kopimaskiner/printere. På disse må du skrive alle de skoleopgaver ud du har brug for, men hvis du vil dekorere hele dit værelse med billeder eller printe til andet privat formål koster det følgende:

 • A4, sort/hvid: 0,25 kr. pr. stk.
 • A4, farve: 0,50 kr. pr. stk.

Forbrug afregnes løbende med Helle på skolens kontor.

Påklædning

Alle elever skal være anstændigt påklædt, hvilket betyder, at undertøjet og maveskind ikke skal være synligt. Dette gælder både sommer og vinter. Af hensyn til almindelig hygiejne skal du have noget på fødderne, også indendørs.

Rygning

Det er ifølge rygeloven ikke tilladt at ryge på skolens grund. Vi tillader heller ikke ”rygning” med e-cigaretter på skolens grund. Skolen skal være orienteret, hvis en elev ryger, og forældre kan forvente at blive orienteret af skolen, hvis vi bliver bekendt med, at deres barn er begyndt at ryge.

E-cigaretter betragtes på lige fod, som almindelige cigaretter. Ryger man indenfor inddrages E-cigaretten frem til skoleafslutningen, hvor den kan hentes på skolens kontor.

Har man alligevel brug for at ryge, må man ryge på den lille vej: Strømvej, ved skolens garage.

Salg og udlån af penge

Du må ikke sælge drikkevarer, mad og slik o.lign. på skolen, og du skal lade være med at låne penge ud til dine kammerater. Hvis du og en kammerat vil handle ting med hinanden, som koster over 100 kr. (fx tøj eller en mobiltelefon), skal begges forældre inddrages, så ingen bliver snydt.

Sex og porno

Du må ikke deltage i seksuelle aktiviteter, mens vi har ansvaret for dig, og du må ikke se porno.

Skolefotografering

I løbet af efteråret bliver alle elever fotograferet, og du får et skolebillede. Betaling for skolebilledet trækkes af dit depositum. Det er også muligt at bestille pasbilleder og forstørrelser.

Skolevejledning

Lars Birkmose er skolens skolevejleder og kan kontaktes på lb@lme.dk
Under udarbejdelse

Spil

Vi har mange forskellige spil, som kan bruges i dagligstuen. Pas godt på dem og sæt dem på plads efter brug. Vi har et gamerrum, hvor du kan spille Playstation sammen med dine kammerater.

Har du egen Playstation, X-box eller andet med må du stille den op i Esportslokalet – på eget ansvar. Der er mulighed for at købe en nøgle til at komme ind med.

Sprog

Vi går op i, hvordan vi taler til hinanden. Det sprog, du bruger, påvirker vores fællesskab og dine medmennesker. Derfor skal du tale pænt til og om de andre elever og de ansatte. Skældsord og bandeord vil vi ikke høre, hverken i dagligstuen eller på fodboldbanen.

Statsstøtte

Sammen med skolekontrakten fremsendes skemaet til ansøgning om statsstøtte. Ansøgningsskemaet skal afleveres til skolen sammen med skolekontrakten og samtykkeerklæringen.

Stearinlys

For at minimere brandfaren må du kun anvende fyrfadslys på dit værelse. De skal sættes på en tallerken eller lignende, idet de kan lave pletter eller brænde hul pga. varmen.
Synes man ikke at fyrfadslys er nok, kan man købe forskellige look a like lys, som ligner stearinlys.

Sygdom

Hvis du er syg, skal du stå op til morgenmad og melde dig syg til vagten i spisesalen. Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du melde dig syg til en lærer eller på kontoret.
Når man er syg, skal man opholde sig på skolens sygelazzaretter indtil kl. 22.00, hvor man kan gå på eget værelse eller overnatte på lazarettet. På lazarettet er du tæt på lærerværelset og kontoret og vi har god mulighed for at tilse at du har det nogenlunde og du kan nemt komme i kontakt med en ansat, hvis du har brug for et eller andet. Køkkenet kommer med mad til dig til middag og din værelseskammerat sørger for aftensmad m.m.

Der er bad og toilet på lazarettet. Du skal selv sørge for at drikke rigeligt med vand fra vandhanen. Hvis du ved en fejl IKKE har fået mad, skal du selv stå op og bede en lærer om at hjælpe dig. Du må også gå op på lærerværelset eller kontoret og bede om hjælp, hvis du fx får brug for smertestillende piller eller har fået det dårligere, så du skal til læge.

Når du er syg, vil du blive tilset af en vagtlærer eftermiddag og aften, men du skal selv opsøge hjælp, hvis du får brug for det. Hvis du har brug for læge, skal du sige det om morgenen (for tidsbestilling). Hvis du bliver akut syg, kontakter vi vagtlæge sammen med dig. Vi ringer også til dine forældre, hvis vi skønner, at det er nødvendigt. Ved længere tids sygdom, smitsom sygdom eller sygdom med høj feber vil vi gerne have, at du bliver hentet hjem.

Både det gule og det blå sygesikringsbevis skal medbringes og opbevares af dig selv. Du skal have det ved hånden ved lægebesøg eller ved pludseligt opstået sygdom eller ulykkestilfælde. – Se også under ”Læge” og ”Medicin”.

Transport til og fra Efterskolen

Almindelige weekenddage

Når man skal skal hjem på weekend er der flere muligheder man kan benytte.

 • Efterskolebussen: Efterskolen har en aftale med efterskolebussen, som holder udenfor vores dør og tager eleverne med direkte fra efterskolen. Bussen kører mod Århus og København med stop i de større danske byer undervejs, bla. Fredericia, med mulighed for togforbindelse videre i landet. Benyt efterskolebussens app for bestilling af billet. Forældre kan på efterskolebussens hjemmeside følge barnets bustur til og fra efterskolen.
 • Offentlig transport fra Løgumkloster busstation og Bredebro togstation: Man kan også benytte sig af de almindelige off. transportmuligheder. Vi henter og bringer eleverne til og fra Bredebro én gang om fredagen og én gang om søndagen. Der meldes til vagten onsdag om man har brug for at blive bragt eller hentet ved toget og vagtlæreren giver en tid for, hvornår eleverne kan blive bragt og afhentet i forholdt til behov.
 • Afhentning af forældre: Det er selvfølgelig også en mulighed at blive hentet og bragt i egen bil af sine forældre direkte på efterskolen. Der er altid en kop kaffe på kanden til trængende forældre, bare spørg vagtlæreren. :)

Forlængede weekender og ferier - For elever der kommer langvejs fra.

Ved forlængede weekender arrangerer skolen transport på de almindelige hverdage (ikke almindelige weekenddage), for elever der bor langt fra skolen. Det betyder fx. at hvis weekenden begynder torsdag eftermiddag, så sørger skolen for at finde billetter med offentlig transport til nedenstående destinationer. Prisen for denne tur afregnes med skolen.

 • 100,- kr for elever fra Odense/Aarhus
 • 150,- kr for elever fra København/Aalborg
 • 250,- kr for elever fra Rønne.
  (Prisen er pr. rejse)

Slutter weekenden en søndag, sørger man selv for at købe billet igennem efterskolebussen eller almindelig off. transport. For Bornholmere arrangeres turen begge veje.
Der vil ca. være forlængede weekend hver 3.-4. uge.

Bemærk: Der arrangeres ikke særlig transport i forbindelse med forældrearrangementer op til en weekend eller ferie.

Ture

Skolens regler gælder også, når vi er af sted sammen på ture – både herhjemme og på udlandsture.

Tyveri

Tyveri er overtrædelse af straffeloven og meget ødelæggende i et fællesskab, og tyveri kan blive politianmeldt. Kulturen på skolen er, at man spørger, før man låner af andre og ikke tager noget, der tilhører en anden eller skolen. Bliver du taget i tyveri, kan det medføre bortvisning midlertidigt eller permanent. Simpelt tyveri som fx tyveri fra et ulåst værelse/lokale dækker en forsikring ikke. Sørg for at have så få kontanter på værelset som muligt og sørg for at låse penge og værdigenstande inde i dit skab eller din skuffe og lås dit værelse.

Vandpibe

Vandpibe må ikke medbringes på skolen - Finder vi en vandpibe inddrages den frem til skoleafslutningen, hvorefter den kan hentes på skolen kontor.

Vask/Vaskeri

Vi har 4 almindelige vaskemaskiner og tørretumblere. En vask (inkl. vaskemiddel og tumbling) koster kr. 10,- kr. Du kan hænge dit tøj til tørre i vaskerummet. Sørg for at tage tøjet ned igen, når det er tørt, da andre også har brug for pladsen. Sørg for at mærke dit tøj med navn.

Værelset

Eleven får tildelt et værelse med lås, som man deler med en eller flere kammerater. Derudover får eleven et skab og en skuffe med lås, som kun kan åbnes med egen nøgle og en A-nøgle (administrationen og pedellen) Værelset, skabe og skuffer skal være låst, når der ikke er nogen på værelset.
Værelset er ens private rum, men skal behandles ordentligt, det betyder at:

 • Man sørger for at holde orden på værelset.
 • Bruger tingene til det de er lavet til.
 • Sørger for at gøre ordentligt rent efter de instruktioner, som bliver anvist.
 • Elever skal sørge for at holde eget værelse i orden. Lyset skal slukkes, når man forlader værelset, og radiatoren skal lukkes, mens man lufter ud. Levende fyrfadslys skal slukkes, når værelset forlades og i tidsrummet 22.00-7.00.

Man må ikke bruge kogeplade, elkedel, køleskab, mikroovn, brødrister, varmeblæser o. lign. på værelset. Madlavning henvises til tekøkkenerne, hvor der er kogeplader, elkedel, køleskab, mikroovn og toaster.

Elever må gerne have deres eget musikanlæg med på værelset, som har en passende størrelse til at kunne stå på bordet eller på en hylde. Der må høres musik i tidsrummet 7.00-22.00 – men ikke så højt, at det forstyrrer nogen, og i stilletiden kun i høretelefoner.

 • Du skal opholde dig på dit eget værelse fra kl. 22.15 til kl. 6.30. Natterend kan medføre hjemsendelse.
 • Du har ansvar for at ordne morgentoilette, rydde op på værelset og få luftet ud om morgenen, der vil være periodevise tjek af dit værelse.
 • På værelset må du kun bruge hæftemasse (købt på skolen) til opsætning af plakater og andet.
 • De ting du hænger op på væggen, skal være åndbart, for at der ikke skal dannes mug på væggen.
 • Det er ikke tilladt at have stødende, vulgære og provokerende ophæng eller genstande på værelset.
 • Senge og reoler skal stå langs væggene, og må ikke flyttes.
 • Lugtende arbejdstøj, sportssko, reservedele, værktøj samt skarpe metalgenstande må ikke opbevares på værelset eller i skabene.

Du skal aflevere værelset i samme stand, som du modtog det ved skolestart, bortset fra almindeligt slid. Ved afslutningen på skoleåret vil der blive lavet en opgørelse over skader og erstatning.

Du skal bo på værelse sammen med en kammerat (evt. to). Som udgangspunkt skal du blive boende på det samme værelse med den samme kammerat hele året. Hvis du oplever vanskeligheder i forhold til din værelseskammerat, skal du henvende dig til din familiegruppelærer. Normalt løser vi problemerne på værelset, uden at du skal bytte værelse.

Vi udlejer jævnligt skolen til lejre i forlængede weekender og ferier. Det indebærer, at dit værelse og din seng bliver udlånt. Du bestemmer selv, hvor mange af dine ting, du vil låse inde i skabet. Det betyder også, at du nogle gange skal gøre ekstra godt rent.

Som beboer på en elevgang har du medansvar for at holde orden på gangens tekøkken. Sæt navn på, hvis du sætter madvarer i køleskabet eller fryseren i tekøkkenet.

Weekender på efterskolen

Weekender på Løgumkloster Efterskole består af masser af hygge og sjove aktiviteter. Eleverne har selv indflydelse på, hvad der skal ske i løbet af weekenden, som både har frivillige og obligatoriske arrangementer.
En almindelig weekend begynder normalt fredag kl. 14.30 og varer til søndag kl. 22. I weekenderne kan du rejse hjem eller blive på skolen. Dog vil der være enkelte weekender, hvor du skal være på skolen i hele eller dele af weekenden. I årskalenderen og på oversigten over vigtige dater kan du se, hvornår du skal være på skolen - De er benævnt skoledag/skoleweekend. Den første weekend skal du blive på skolen.

WEEKENDER, hvor man ikke er på efterskolen.

Ønsker en elev at forlade skolen i weekenden, meldes det på vores intrasystem, Viggo, senest onsdag før middag. Værelset skal være gjort rent og stillede opgaver skal være udført, før eleven tager afsted.
Skolen skal have forældres tilladelse til weekendbesøg, når en elev vil med en kammerat hjem. Både sendende og modtagende forældre ringer til skolen, inden fredag middag og giver tilladelse.
Ankomst meldes til vagten, søndag aften tjekker man ind via intrasystemet, viggo på en iPad i forhallen. Weekend er normalt fra fredag eftermiddag efter rengøring til søndag kl. 22.00.

Weekendlisten

Senest onsdag inden middag skal du besvare weekendlisten på viggo, om du vil blive på skolen eller tage væk. Vi skal vide, hvor du er henne, og vi skal vide, hvor mange elever køkkenet skal lave mad til. Tager man andet sted hen end hjem skal forældrene kontakte skolen telefonisk om, at de er indforstået med det. Dette gælder også for forældre til en elev som skal have en anden med hjem.
Vi forventer, at dine forældre selv er hjemme, hvis du inviterer kammerater med hjem.

Ødelæggelser

Det hænder at noget går i stykker. Vi anbefaler derfor at familien tegner en ansvarsforsikring (familieforsikring). Forsætligt forvoldt skade (hærværk) og skader på elevens eget værelse dækkes normalt ikke af en ansvarsforsikring.
Når en elev kommer til at ødelægge noget, er det meget vigtigt, at eleven står ved det og fortæller det til en lærer.