Erhverv&Teknologi

Erhverv&Teknologi skal forberede dig på erhvervslivet, EUX eller HTX. Det vil sige at man skal stifte bekendskab med forskellige arbejdsgrene indenfor erhvervsuddannelserne: 

  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Kontor, handel og forretning
  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Teknologi, byggeri og transport

og man skal arbejde med entreprenørskab, innovationsprojekter og forskellige teknologier.

At arbejde med erhverv i dag betyder også at man arbejder med teknologi, det prøver vi så vidt det er muligt at efterligne i vores egne projekter. Derfor kredser en del af Erhverv&Teknologi også om at bruge forskellige teknologier, fx. hvordan man læser en arbejdstegning, hvordan man kan fremstille produkter fx. vedhjælp af 3D-print og hvordan man arbejder med en gravemaskine eller med en stor køkkenmaskine.

Se et lille glimt her: 3D-projekt og besøg på betonfabrik

Faget inddrager anvendt matematik og fysik og det kræves af eleverne, at de tager del i udarbejdelsen af projektet fra ide til færdigt produkt. fx. byggede vi i skoleåret 18/19 nye gynger og sofagynger til skolens udeområder.

Se et lille glimt her: E-fags projekt

Når du vælger Erhverv&Teknologi, fravælger du Tysk og Fysik/Kemi. Erhverv&Teknologi er prøvefri, men alle elever får et diplom og en udtalelse.

Faget er kun for 10. klasse og der er kun plads til 8 elever. Er der flere ansøgere end der plads til, fordeles pladserne efter hvornår man er tilmeldt skolen.

IBO: Innovations- og Brobygningsopgave

Alle i 10. klasse skal lave en Innovations- og Brobygningsopgave. En opgave, som sammenkobler og giver redskaber til at indgå i en projektgruppe og til at udvikle nye ideer, projekter og produkter til virksomheder.

Den bedste måde at forstå lidt af hvad outputtet ved IBO er, at se et afsnit af DRs program "I løvens hule", hvor iværksættere præsenterer deres ideer for en række investorer.

Læs mere om IBO på projektets opbygning på IBO-modellen.dk

IBO er en del af et udviklingsprojekt som foregår i efterskoleforenings regi og ledes af projektleder Karin Skjøtt. I skoleåret 19/20 tages der hul på en videreudvikling af det oprindelige IBO. Det betyder at det nye IBO også skal inddrage FN's 17 verdensmål.

  • IBO Modul Model REN.Web
    Overblik over de forskellige faser i IBO-modellen.
Billeder fra de sidste forberedelser af IBO på elevholdet 18/19
47571910 1421735284627086 785601530492354560 N IBO
47679772 1421735304627084 3963046768756654080 N IBO
47573221 1421735351293746 3126132074273046528 N IBO
47575682 1421735374627077 516127083248746496 N IBO
47683121 1421735457960402 4994119054743568384 N IBO
47452616 1421735484627066 5910314443169857536 N IBO
47490340 1421735547960393 5744829232995893248 N IBO
47576131 1421735567960391 8747280894982619136 N IBO
47572388 1421735617960386 2602293347179560960 N IBO
47575709 1421735587960389 1653262637422608384 N IBO
47572278 1421735677960380 2723314272766525440 N IBO
47572428 1421735644627050 5893563241786769408 N IBO