Træning i og evnen til Innovation, af finde nye, kreative løsninger, er en vigtig kompetence på arbejdspladserne. Brobygning handler om at bygge bro til både virksomheder og ungdomsuddannelserne. Corona lukkede for at komme på erhvervsuddannelser og begrænsede adgangen til virksomhederne i år. Vi har haft en masse dage, hvor der stod ideudvikling, planlægning og meget andet på programmet.

Hele projektet tog udgangspunkt i FN´s verdensmål. Vi skulle i vores gruppe vælge et verdensmål,

 og ud fra det valg, finde en virksomhed med et problem inden for det verdensmål, og senere hen lavede vi en løsning. Den proces krævede en hel del samarbejde, derfor brugte vi et stykke tid på at lave team- og kommunikationsøvelser i vores IBO-grupper. Det gjorde vores roller i gruppen stærkere, så vi arbejdede bedre sammen.

“Det var nogle meget fede og spændende dage.”

Vi startede med at vælge et verdensmål, nemlig mål nr. 3: Sundhed og trivsel. Efter det valg, brainstormede vi en masse, fordi brainstorm er nøgleordet i et IBO-projekt. Man brainstormer konstant om alt fra problemer, løsninger og ideer. Vi fik kontakt til forskellige firmaer, som havde medarbejdere sendt hjem pga. Corona virus og fik nogle gode snakke. Igennem samtaler og besøg i virksomhederne fandt vi vores problem, nemlig dårlige arbejdsstillinger på hjemmearbejdspladser. Vi fandt ud af at de fleste får arbejdsskader pga. dårlige arbejdsstillinger. Så begyndte produktudviklingen og den del, der handlede om innovation. Vi gennemgik alt det, vi gerne vil lave og fandt ud af at det skulle være en hjælpeapp til kontormedarbejder. Så udtænkte vi alle funktionerne, appen skulle have f.eks. ergonomisk videovejledning, DIY til en god hjemmearbejdsplads, strækøvelser, en kalender med stå, sidde og bevægelsespauser og meget mere. Efter mange timers udvikling endte vi med et rigtigt fint produkt, nemlig Work Well - vores hjælpeapp.

IBO-projektet sluttede af med at alle elevernes produkter og ideer skulle fremlægges på vores IBO-messe, hvor vi lavede hver vores stand. Der kunne vi alle gå rundt og kigge på de andres ideer og produkter og der blev fremlagt fine pitches.

IBO-projektet gav et godt indblik i nogle af de problemer, der findes rundt omkring på de arbejdspladser, som vi også skal være en del af. Det var nogle meget fede og spændende dage.

Rasmine Rahbek Olsen

I 10. klasse arbejdes med forskellige projekt formater, hvor Innovation og brobygning er vigtige elementer.
IBO 1200X628 2
IBO 1200X628 3
IBO 1200X628 4
IBO 1200X628 5
IBO 1200X628 6
IBO 1200X628 7
IBO 1200X628 8
IBO 1200X628 9
IBO 1200X628 11
IBO 1200X628 10
IBO 1200X628 12
IBO 1200X628 13
IBO 1200X628 15
IBO 1200X628 14
IBO 1200X628