Musikteori er faget for dig der gerne vil dybere ind i musikken. Vi skal arbejde med, hvordan musikken er opbygget og hvordan det kan bruges i praksis. Fokus vil være på nodelære og hørelære af fx. intervaller, skalaer, akkordopbygning og kvintcirklen. Undervisningen vil have form af almindelig klasseundervisning.

Indhold

  • Arbejde med musikteoretiske emner herunder: nodelære, intervaller, akkorder, skalaer, kvintcirklen og meget mere.
  • At arbejde med øvelser og opgaver inden for de forskellige emner.