Instagram

Virkelighedsnær! - vores vision

Vi vil vise vores unge en
virkelighed, som de kan være i, indfange og undres over.

I vores virkelighed har bibelens Gud en udpræget berettigelse, og vi ønsker, at unge får mulighed for indblik i den og selv tager stilling til tro. At Gud er virkelig, er ikke ensbetydende med, at vi giver ensrettet undervisning. 

Vi vil rykke eleverne fagligt og menneskeligt – fordi det ene afhænger af det andet. Vores elever skal øves i at få gode boglige kompetencer, og samtidig skal de stifte bekendtskab med alle mulige praktiske færdigheder, om det er på boldbanen eller i et af vores andre værksteder. 

Sidst og vigtigst er fællesskabet, som vi skaber sammen: Det lille fællesskab på værelset, det store på musicalscenen og på turene, fællesskabet mellem lærere og elever og det inderlige fællesskab mellem dig og Gud.

 

Virkelighedsnær undervisning, Virkelighedsnær kristendom og Virkelighedsnært fællesskab.

Elever optages i den rækkefølge, de tilmelder sig. Vi kræver ikke et specielt forhold til kristendommen, men vi forventer, at de elever, der tilmelder sig skolen, vil respektere skolens grundlag.

Fakta om skolen:

Løgumkloster Efterskole, har 90 elevsengepladser. Vi tilbyder undervisning på primært 9. og 10. klasses niveau. Vi optager enkelte 8. klasses elever som samlæses med 9. klasse.

Undervisningen retter sig mod at blive egnet til en ungdomsuddannelse enten via de bogligt gymnasiale retninger og de mere praktiske retninger HTX og EUX. Særligt i 10. klasse gives der mulighed for at tone fagene i enten boglig retning med prøve i FS10 eller mere erhvervsfaglig retning.

Udover de almindelige klasser har vi et læsehold i dansk for elever med læsebesvær og ordblindhed, som kører sideløbende med de andre danskhold i 9. og 10. klasse.

Skolen er oprettet i 1951 af Luthersk Missionsforening, som er en missionsbevægelse inden for Folkekirken. Skolens grundlag bygger på Bibelen som Guds ord.

 

Luftfotos er fra 2012. Siden da er der bygget en multibane sammen med beach-volleybane og forstanderboligen ved indkørslen er revet ned.

Se tidligere nyheder

27-02-2019

News

Find nyhederne på facebook eller instagram
Læs mere...
20-04-2018

Velkommen til Jacob, unglærer 18-19

Velkommen til Jacob, unglærer 18-19
Læs mere...
11-04-2018

Galla 2018

Gallafesten var årets sidste fest, og det blev fejret i stor stil
Læs mere...
30-03-2018

Flot indsamlingsprojekt - Slået på målstregen

Slået på målstregen, men flot indsamlingsprojekt
Læs mere...
23-03-2018

Digitalt Design på besøg ved DR - P4

Digitalt Design på besøg ved DR - P4
Læs mere...
23-03-2018

Nyt projekt "Køkkentjansen"

Vi deltager fra 2019 i projektet køkkentjansen.
Læs mere...