Instagram
Velkommen

Den 5.-11. November: Halmøder

Kom og vær med til en række af møder under temaet: "Ord til Liv"

Den 27. okt. - kl. 19:00 - 23:00: Lovsangsaften

Pris Herren for han er god.

Den 1.-14. juli 2018 er der konfirmandkursus på Løgumkloster Efterskole.

Et sommerkursus 14 dage af sommerferien. Det er god undervisning, masser af venner og det er kristent fællesskab.

Plads til forskellighed

Her er der plads til at tænke og være. Alle er velkommen her, som de er. Vi har et åbent fællesskab med plads til forskellighed.

Integration og Fokuskristendom

Er vores to bonus linjer. Integration er henvendt til elever med dansk som andet sprog. Fokuskristendom er til dig som vil gå i dybden med den kristne tro.

Sammenhold og mangfoldighed

Vi tror på fællesskabet. Vi tror på at skabe et fællesskab på kryds og tværs af tro, etnicitet og værdier. Derigennem udvikles vi som mennesker.

Action og oplevelser

Vi tror på at igennem aktivitet og oplevelser udvikles man som menneske. Derfor er dagligdagen aktiv og vi tager hvert år på to studieture til udlandet.

Faglighed og udvikling

Vi ligger vægt på at du som elev på LME også udvikler dig fagligt. Derfor har vi fokus på spændende og engagerende undervisning. F.eks. Læsehold og opdeling 10. klasse i to spor.

Ordforklaring

Brobygning
10. klasse skal i obligatorisk brobygning i en uge. De kan vælge en uge på erhvervsskole eller at besøge 2 gymnasiale uddannelser i denne uge. Skolen sørger for og betaler for transporten. I enkelte tilfælde kan der tilbydes op til 5 ugers brobygning.

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne (FTU)
Tilmelding sker på: www.optagelse.dk. Adgang sker med elevens Uni-login og forældreunderskrift sker med Nem-ID. Tilmeldingen skal være klar og underskrevet af forældrene 1. marts hvorefter skolevejlederen tjekker og sender til 1. ønske. Hvis eleven er uddannelsesparat skal han have en plads på ungdomsuddannelsen, dog ikke nødvendigvis på den nærmeste institution. Der er mulighed for at udfylde flere ønsker i FTU.

Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO)
I 10. klasse skal eleven lave en OSO-opgave. Vi har valgt at afsætte sammenhængende skoledage til at udarbejde en opgave, hvor eleven beskriver hele sit uddannelsesforløb og fordyber sig i et område inden-for deres uddannelse. Opgaven fremlægges for en mindre gruppe.

Praktik
9. klasse skal i praktik. De søger selv en praktikplads med hjælp fra vejlederen. Eleverne skal bo på skolen i praktikperioden. Eleven betaler transportudgifterne. 10. klasse kan vælge at komme i praktik efter aftale med vejlederen og hvis det er relevant i forhold til deres uddannelsesvalg. Det må gerne være i ferierne, men kan også foregå i skoletiden. 


Uddannelsesparat
Eleven skal vurderes uddannelsesparat enten til en gymnasial uddannelse eller til en erhvervsuddannelse for at kunne påbegynde ungdomsuddannelsen. Er eleven ikke uddannelsesparat skal han tilbydes et forløb, som vil gøre ham parat.


Vi vil i høj grad arbejde på, at efterskoleopholdet vil gøre eleven klar til en ungdomsuddannelse. Et af redskaberne til det er individuelle handleplaner.Hvis det er nødvendigt med ekstra indsats efter tiden på Løgumkloster Efterskole, vil vi kontakte elevens UU-center så tidligt som muligt, så vi i fællesskab kan planlægge et forløb. 1. marts overtager UU-centret ansvaret for planlægning af forløb for de elever, som ikke på det tidspunkt kan erklæres uddannelsesparate. 


Se også: http://www.uvm.dk/parat 

Uddannelsesplan
Uddannelsesplanen udfyldes på: www.minuddannelse.net. Eleven bruger Uni-login, som udleveres af skolen. 

Uddannelsesportal
Det vigtigste informationssted er: www.UG.dk Her står stort set alt om uddannelse og job i Danmark. 

Ungdommens Uddannelsescenter (UU)
Vejledningen på Efterskolen sker i et samarbejde med UU-centrene så vi sikrer et sammenhængende uddannelsesforløb for de unge. UU har ansvaret for vejledning af alle unge indtil de er 25 år.

Se tidligere nyheder

13-10-2017

Sundhedsdag

Sundhedsdag for alle elever. Højt humør og sportstøjet på!
Læs mere...
8-10-2017

Klosterweekend 2017

Stille tid, mobilfri, tidebønner, læsning = Klosterweekend.
Læs mere...
22-09-2017

Gratisdøgn

Omkring 30 gratister oplevede efterskolelivet for et døgn
Læs mere...
14-09-2017

Stortur til Kroatien

Humøret var højt trods regn i Kroatien
Læs mere...
6-09-2017

Skolestart 2017

Efterskoleåret 17/18 er skudt godt i gang med 67 glade elever
Læs mere...
21-03-2017

Ny unglærere til 17/18

Vi er stolte over at kunne præsentere to herlige unglærere til skoleåret 2017-18.
Læs mere...