Instagram

Ronja Røverdatter

D. 8.-10. marts opfører Løgumkloster Efterskole musicalen "Ronja Røverdatter" med musik af Sebastian. Kom og oplev en dejlig fortælling fra de svenske skove.

D. 1.-14. juli 2018 konfirmandkursus.

Et sommerkursus 14 dage af sommerferien. Det er god undervisning, masser af venner og det er kristent fællesskab.

Ordforklaring

Brobygning
10. klasse skal i obligatorisk brobygning i en uge. De kan vælge en uge på erhvervsskole eller at besøge 2 gymnasiale uddannelser i denne uge. Skolen sørger for og betaler for transporten. I enkelte tilfælde kan der tilbydes op til 5 ugers brobygning.

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne (FTU)
Tilmelding sker på: www.optagelse.dk. Adgang sker med elevens Uni-login og forældreunderskrift sker med Nem-ID. Tilmeldingen skal være klar og underskrevet af forældrene 1. marts hvorefter skolevejlederen tjekker og sender til 1. ønske. Hvis eleven er uddannelsesparat skal han have en plads på ungdomsuddannelsen, dog ikke nødvendigvis på den nærmeste institution. Der er mulighed for at udfylde flere ønsker i FTU.

Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO)
I 10. klasse skal eleven lave en OSO-opgave. Vi har valgt at afsætte sammenhængende skoledage til at udarbejde en opgave, hvor eleven beskriver hele sit uddannelsesforløb og fordyber sig i et område inden-for deres uddannelse. Opgaven fremlægges for en mindre gruppe.

Praktik
9. klasse skal i praktik. De søger selv en praktikplads med hjælp fra vejlederen. Eleverne skal bo på skolen i praktikperioden. Eleven betaler transportudgifterne. 10. klasse kan vælge at komme i praktik efter aftale med vejlederen og hvis det er relevant i forhold til deres uddannelsesvalg. Det må gerne være i ferierne, men kan også foregå i skoletiden. 


Uddannelsesparat
Eleven skal vurderes uddannelsesparat enten til en gymnasial uddannelse eller til en erhvervsuddannelse for at kunne påbegynde ungdomsuddannelsen. Er eleven ikke uddannelsesparat skal han tilbydes et forløb, som vil gøre ham parat.


Vi vil i høj grad arbejde på, at efterskoleopholdet vil gøre eleven klar til en ungdomsuddannelse. Et af redskaberne til det er individuelle handleplaner.Hvis det er nødvendigt med ekstra indsats efter tiden på Løgumkloster Efterskole, vil vi kontakte elevens UU-center så tidligt som muligt, så vi i fællesskab kan planlægge et forløb. 1. marts overtager UU-centret ansvaret for planlægning af forløb for de elever, som ikke på det tidspunkt kan erklæres uddannelsesparate. 


Se også: http://www.uvm.dk/parat 

Uddannelsesplan
Uddannelsesplanen udfyldes på: www.minuddannelse.net. Eleven bruger Uni-login, som udleveres af skolen. 

Uddannelsesportal
Det vigtigste informationssted er: www.UG.dk Her står stort set alt om uddannelse og job i Danmark. 

Ungdommens Uddannelsescenter (UU)
Vejledningen på Efterskolen sker i et samarbejde med UU-centrene så vi sikrer et sammenhængende uddannelsesforløb for de unge. UU har ansvaret for vejledning af alle unge indtil de er 25 år.

Se tidligere nyheder

23-01-2018

DM syd

Indendørs fodbold DM syd
Læs mere...
19-01-2018

Indsamlingsfilmen for Cambodja

Se indsamlingfilmen for Cambodja
Læs mere...
17-01-2018

Infomøde

Stolerækkerne var fyldt op til infomøde
Læs mere...
10-01-2018

Efterskolernes aften

50 gæster kom til aftensmad og rundvisning til efterskolernes aften
Læs mere...
19-12-2017

Julefest

Dette år afsluttes med julefest
Læs mere...
13-12-2017

Lucia

Tidlig morgen med luciaoptog og rundstykker på sengen
Læs mere...