Instagram

Vejledningsaktiviteter

August
Fællestime med orientering om skolevejledningen.  

September
Første vejledningssamtale. Eleven udfylder et samtaleark inden samtalen. Samtalen omhandler bl.a. praktikønsker, brobygnings-ønsker, Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO), uddannelsesønsker og forudsætninger for at kunne få ønsket opfyldt, uddannelsesparat og hvad der kan gøres for at blive uddannelsesparat.  

Oktober
Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO) sættes i gang i 10. klasse

November/december
Praktikken, OSO-opgaven og den obligatoriske brobygning i 10. klasse afvikles. Opfølgning på brobygning og praktik. Orientering om ung-domsuddannelserne på efterskolen m.m. Ved forældresamtale i november er der mulighed for at møde skolevejleder.

Januar
Anden vejledningssamtale. Udfyldelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse laves. Endelig afklaring på om eleven er uddannelsesparat. Hvis eleven ikke er uddannelsesparat tages kontakt til hjemkommunens UU-center, som så planlægger et forløb, som skal forberede til en ungdomsuddannelse. 

Februar
Uddannelsesplaner og tilmelding til ungdomsuddannelse færdiggøres af elev og vejleder inden vinterferien og forældrene bekræfter tilmelding og uddannelsesplan med Nem-ID. Der er plads til forældrekommentarer både på tilmeldingen og på uddannelsesplanen. Det kan være ønske om ekstra støtte eller begrundelser for ønske om et bestemt gymnasium. Ved forældresamtale er der mulighed for samtaletid med skolevejleder.

Marts
Første Marts er vores sidste frist for modtagelse af tilmelding, hvorefter vi tjekker tilmeldingen og sender den til første ungdomsuddannelsesønske.

Se tidligere nyheder

20-04-2018

Velkommen til Jacob, unglærer 18-19

Velkommen til Jacob, unglærer 18-19
Læs mere...
11-04-2018

Galla 2018

Gallafesten var årets sidste fest, og det blev fejret i stor stil
Læs mere...
30-03-2018

Flot indsamlingsprojekt - Slået på målstregen

Slået på målstregen, men flot indsamlingsprojekt
Læs mere...
23-03-2018

Digitalt Design på besøg ved DR - P4

Digitalt Design på besøg ved DR - P4
Læs mere...
23-03-2018

Nyt projekt "Køkkentjansen"

Vi deltager fra 2019 i projektet køkkentjansen.
Læs mere...
10-03-2018

Musical - Ronja Røverdatter

Mon Mattis-slægten og Borka-røverne nogensinde vil enes
Læs mere...