Instagram

”Håbet er blevet tændt”

Julegospelkoncert for alle den 8. december ved Gospelteens fra Aabenraa. Tag med tilbage til år 0 og lad julens budskab synke ind.

D. 1.-14. juli 2018 konfirmandkursus.

Et sommerkursus 14 dage af sommerferien. Det er god undervisning, masser af venner og det er kristent fællesskab.

Vejledningsaktiviteter

August
Fællestime med orientering om skolevejledningen.  

September
Første vejledningssamtale. Eleven udfylder et samtaleark inden samtalen. Samtalen omhandler bl.a. praktikønsker, brobygnings-ønsker, Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO), uddannelsesønsker og forudsætninger for at kunne få ønsket opfyldt, uddannelsesparat og hvad der kan gøres for at blive uddannelsesparat.  

Oktober
Obligatorisk, Selvvalgt Opgave (OSO) sættes i gang i 10. klasse

November/december
Praktikken, OSO-opgaven og den obligatoriske brobygning i 10. klasse afvikles. Opfølgning på brobygning og praktik. Orientering om ung-domsuddannelserne på efterskolen m.m. Ved forældresamtale i november er der mulighed for at møde skolevejleder.

Januar
Anden vejledningssamtale. Udfyldelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse laves. Endelig afklaring på om eleven er uddannelsesparat. Hvis eleven ikke er uddannelsesparat tages kontakt til hjemkommunens UU-center, som så planlægger et forløb, som skal forberede til en ungdomsuddannelse. 

Februar
Uddannelsesplaner og tilmelding til ungdomsuddannelse færdiggøres af elev og vejleder inden vinterferien og forældrene bekræfter tilmelding og uddannelsesplan med Nem-ID. Der er plads til forældrekommentarer både på tilmeldingen og på uddannelsesplanen. Det kan være ønske om ekstra støtte eller begrundelser for ønske om et bestemt gymnasium. Ved forældresamtale er der mulighed for samtaletid med skolevejleder.

Marts
Første Marts er vores sidste frist for modtagelse af tilmelding, hvorefter vi tjekker tilmeldingen og sender den til første ungdomsuddannelsesønske.

Se tidligere nyheder

13-12-2017

Lucia

Tidlig morgen med luciaoptog og rundstykker på sengen
Læs mere...
2-12-2017

Fodboldstævne

Fodboldstævne i Kolding, hvor drengene tog bronze med hjem!
Læs mere...
1-12-2017

Juniorlovsangsaften

Hallen var fyldt med forældre og juniorer til lovsangsaften
Læs mere...
31-10-2017

Halloween forberedelser

Græskarhoveder til Halloween / Allehelgen.
Læs mere...
27-10-2017

Lovsang - 27. oktober 2017

Omkring 200 deltog i Lovsangsaftenen i efteråret 2017
Læs mere...
13-10-2017

Sundhedsdag

Sundhedsdag for alle elever. Højt humør og sportstøjet på!
Læs mere...