Drama handler om at kunne leve sig ind i en rolle og tage den på. Det handler også om at sætte sig ind i, at der er begrænsninger og benspænd, som skaber dramaet for karakteren. I drama skal vi lege forskellige dramalege. Vi skal grine og græde – selvfølgelig bare for sjov. Vi skal eksperimentere med forskellige dramaformer og spille små stykker ved forskellige lejligheder på skolen og udenfor skolen. Dramaet for dig der kan lide at lege og udfordres fysisk.
Dramafaget kan understøtte en rolle til musicalen.

Indhold

  • Dramaøvelser, som skal bidrage til at kunne tage en rolle på.
  • Dramalege, som skal styrke sammenspillet og give tryghed til hinanden.
  • Vi skal spille forskellige små dramastykker til forskellige lejligheder.
  • Skrive monologer eller festtaler og udføre dem.
  • Øvelser til indøvelse af roller via manus.

Har du et spørgsmål?

Har du et spørgsmål til os, er du velkommen til at stille det herunder.

Skriv dit spørgsmål her - Så vender vi tilbage med et svar enten på mobilen eller mailen.