Navn: Marcus Krüger

Jeg er i gang med 3-årig gymnasial uddannelse på STX, hvor jeg har matematik og engelsk på højniveau. Jeg bliver forhåbentligt student sommeren 2020, hvor jeg derefter planlægger at tage et par sabbatår.

Jeg gik på årgangen LME 16/17.

Mine forventninger til efterskolen var ret høje. Jeg havde hørt meget godt fra min bror der også havde gået på LME, og så havde jeg nogle venner der gik der året forinden jeg skulle starte som snakkede godt om det. Derfor var det helt naturligt at jeg virkelig glædede mig. En ting jeg havde store forventninger til var trosfællesskabet på skolen, da jeg ikke var vandt til et fællesskab som byggede op omkring troen på Jesus. Denne forventning blev også indfriet og jeg har taget meget godt med derfra. Jeg forventede også at få nogle nye gode venner, som delte holdninger og tro med mig, og den forventning blev i den grad indfriet.

Der var mange fede ting ved mit ophold, vennerne fyldte ekstremt meget, fodbolden kigger jeg tilbage på med stor glæde og jeg kunne blive ved. Jeg tror at det allerfedeste for mig var at have et år hvor jeg ikke behøvede at fokusere alt for meget på skolen og have mere fokus på at udvikle mig som person. Jeg oplevede en klar udvikling i min personlige relation til Gud, og jeg fandt ud af, hvad det betød for mig, at jeg troede på en Gud og at jeg er frelst ved korset.

En ting jeg tydeligt mærker jeg har taget med videre fra efterskolen er nogle af de venskaber jeg fik mig. Jeg har fået nogle virkelige gode venner som jeg samles med af og til på kristne lejre eller privat, hvor vi deler tro og liv, og det har virkelig gjort noget godt for mig. Derudover tror jeg at det har en stor fordel at have gået i 10. inden man tager på gymnasiet, fordi så er man et år ældre og er måske mere klar på de udfordringer gymnasiehverdagen kan bringe. Jeg har også fået nogle ressourcer som jeg udnytter i det lokale LMU arbejde og LMU på landsbasis.