På støtteholdet får du hjælp af matematik, dansk og sproglærere. De vil sammen med dig hjælpe og undervise dig i de boglige fag, så du kommer til at stå stærkere i de obligatoriske timer. Når du vælger støttehold får du 4 lektioner om ugen, hvor du får støtte.

Der udarbejdes en inklusionsaftale, mellem dig, dine forældre og skolen. Her beskriver vi, hvor du befinder dig nu, rent fagligt, hvad du har får støtte til og hvordan vi giver denne støtte. Denne aftale ligger til grund for den støtteundervisning, som gives. Aftalen udarbejdes i løbet af de første måneder og underskives ved den første forældresamtale. Det er din lærer eller lærere der udformer aftalen.

I løbet af året evalueres du af underviseren, for at vi kan være skarpe på dine behov.

Ved årets afslutning, får du en slutevaluering af de støttefag du har modtaget støtte i.

Undervisere på holdet

Birgitte Kousgaard: Dansk, Læsevejleder

Jakob Hermann: Matematik

Enok Mogensen: Dansk og tysk

Elisabeth Andersen: Engelsk