I støtteundervisningen er man en mindre gruppe, som modtager støtte, ofte af den lærer der i forvejen har den almindelige undervisning. I arbejder videre med det i arbejder på i timerne og dette krydres med nogle forskellige understøttende øvelser.

Når du får støtteundervisning her hos os udarbejdes der en inklusionsaftale, mellem dig, dine forældre og skolen. Her beskriver vi, hvor du befinder dig nu, rent fagligt, hvad du har får støtte til og hvordan vi giver denne støtte. Denne aftale ligger til grund for den støtteundervisning, som gives. Aftalen udarbejdes i løbet af de første måneder og underskives ved den første forældresamtale. Det er din lærer eller lærere der udformer aftalen.

I løbet af året evalueres du af underviseren, for at vi kan være skarpe på dine behov.

Ved årets afslutning, får du en slutevaluering af de støttefag du har modtaget støtte i.