Så har vi et tilbud til dig på Løgumkloster Efterskole.

Vores læsehold fungerer på den måde, at du bliver en del af en helt almindelig klasse, hvor du deltager i alle andre timer end dansk. I dansktimerne, 6 t./uge, får du undervisning på et mindre hold, hvor alle har én eller flere udfordringer i forhold til læsning og skrivning.

Du vil fra skoleårets start blive testet, så vi ved, hvor dine styrker og svagheder er, og vi vil løbende evaluere dine faglige fremskridt og din arbejdsindsats. Dette er nemlig et tilbud til dig, der gerne vil gøre en indsats for at forbedre dig. Du vil komme til at arbejde meget med forskellige IT-værktøjer, som kan hjælpe dig med at forbedre din læsning og skrivning. På skolen abonnerer vi på IT-værktøjet CD-ord. Det er ikke en forudsætning, at du allerede kender til dette værktøj, men du vil få en grundig introduktion, så du kan bruge det selvstændigt. Vi vil arbejde med nogenlunde de samme danskfaglige emner som din egen klasse, så det vil være muligt for dig at gå til folkeskolens prøver i dansk til sommer. 

Tilbuddet gælder både for elever, der skal gå i 8., 9. eller 10. klasse. 

Der er et begrænset optag på holdet. I forbindelse med betaling af depositum, i efteråret før skolestart, kan man med en ordblindetest (rød resultat), få at vide om man kan optages på holdet. Har man en gul test, er der optag efter nye elevers dag i april måned, hvis der stadig er plads.