Betalingen for ophold og undervisning fastsættes som et ugebeløb for et år ad gangen. For skoleåret 2022-23 er uge prisen kr. 2.500 i 42 uger. (Beløbet er inden beregning af statstilskud, som er afhængigt af husstandsindkomst)

Når tilskudsgrundlaget skal beregnes, ses der på, hvem der bor i husstanden ved elevens skolestart og på grundlag af din/jeres indkomst 2 år tilbage. Pr. 1. november forud for skoleåret indbetales et depositum på kr. 2.000, som ikke tilbagebetales ved eventuelt senere framelding.

Hvad koster det for os

På Efterskolerne.dk kan man beregne sin egenbetaling efter statsstøtte.

Online beregner

Ved skoleårets begyndelse betales yderligere et acontobeløb. Resten af skolepengene indbetales i et antal rater. Endelig afregning finder sted ved skoleårets slutning. Afbrydes skoleopholdet i løbet af kursustiden, skal der betales ekstra kr. 5.000.

 • DSC7043
  Marker ... så langt øjet rækker

Individuel støtteordning

Skolen råder over en sum penge, som bruges til individuel, supplerende økonomisk støtte. Tildeling sker efter ansøgning. F.eks. kan støtten gives ved en betydelig indtægtsnedgang i forhold til grundlag for beregning af statsstøtte, sygdom eller arbejdsløshed. Tag kontakt til Forstander Jørn Nørgaard for mere information.

Man kan også få støtte via sponsorgaver givet af skolens bagland og venner, det kan du også få mere information om ved at kontakte skolens forstander.

Har du lyst til at støtte en elev så læs mere om det her: Sponsor for en elev

Måske du også er interesseret i…

 • DSC7015 (1)
  Lovpligtig information
  Love love love ... nej, det er ikke en af tidens hotte sange, men de love og retningslinier staten stikker ud, i forbindelse med efteskoledrift.
  Læs mere
 • DSC07763 Web
  "For alle"
  Alle efterskoler taler om dannelse, som et grundbegreb. Det gør vi også, fordi der er noget meget vigtigt at lære der, hvor vi ikke sidder ved et skolebord - Det handler blandt andet om at indgå i et fællesskab med andre. At kunne sætte sig ud over egne behov, at gøre noget i fællesskab og lære om noget, der er større end en selv.
  Læs mere
 • DSC7024
  En dag på skolen
  Der sker rigtig mange ting på et efterskoleår, men størstedelen af tiden er der almindelig undervisning og helt almindelige hverdage, men det er hverdage fyldt med liv og gode venner.
  Læs mere