SKUM - Vælg mellem tre fantastiske ture.

Når du vælger linjen Fokuskristendom i 10. klasse, får du mulighed for at komme med på missionsturen. Det er en tur, hvor vi ønsker at udvide din horisont, ved at du ser nye, meget fremmede kulturer og møder mennesker, som er grebet af troen på Gud.

Læs om Lines vej til Tanzania

10. klasse

10. klasse kan du strikke sammen på mange måder - Spansk, Tysk, Fysk/Kemi, Erhverv&Teknologi, Fokuskristendom...

FokusK. 10

Fokuskristendom 10, er et tilbud til dig, der ønsker at fordybe dig endnu mere i bibelen og som ønsker redskaber til at formidle troen på mange forskellige måder til mange forskellige mennesker. Kort sagt: Vi prøver det af, vi har lært.

Få besøg af os

Vi vil gerne tilbyde os på forskellig vis. En række af skolens fag lægger op til at vi tage ud til klubber og foreninger og laver forkyndende arrangementer og nogle af skolens ansatte tager også ud.

Birgitte Kousgaard

Enok Mogensen

Jonathan Lavik

Indsamling på LME

Løgumkloster efterskole LME indsamling Cambodja Battambang

Elevhåndbogen

På Løgumkloster Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt du må ride på hest indendørs eller hælde vand i klaveret. Vi regner med, at du selv har en fornemmelse af, hvad der er almindelig god og hensynsfuld opførsel. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi har det på skolen. Generelt er det sådan, at det er de voksne på skolen, der har ret til at bestemme – og at man altid kan spørge dem, for de er nemlig til at tale med.

Løgumkloster Efterskole

Løgumkloster Efterskole er en kristen efterskole med en almen, bred profil - Vi forbereder til livet efter efterskolen med undervisning rettet mod gymnasiet og erhvervslivet med støttetilbud til de elever, der har brug for det. Vi har læsehold for elever med læsevanskeligheder. E-sportslinje, drenge- og pigefodboldlinje, musiklinje, designlinjen craft og adventurelinje og desuden har vi et væld af spændende valgfag