Få besøg af musik

Skolen har en lang række af musikfag. Blandt dem er der der fagene band og kor/lovsangskor. Det er fag som lægger op til at vi gerne vil ud og spille og synge til møder og i klubber.

Vi har mulighed for at arrangere en lovsangsaften eller vi kan komme og synge for jer, som en del af et møde.

Tag kontakt til og hør nærmere ved musiklærerne, Jakob Hermann, jh@lme.dk eller Christian Schmidt, cs@lme.dk

 

Man kan evt. kombinere det med at invitere en af skolens lærere med til at forkynde.

...Fokuskristendom...

Fokuskristendom er skolens out-reach-hold og som navnet siger et hold, hvor fokusset er på bibelundervisning.

I løbet af efteråret og foråret er der særlige uger, hvor vi meget gerne vil ud og prøve det af vi har lært af. Vi kommer gerne ud og holder et børne/junior møde og i foråret fortælle om missionsarbejdet i Cambodia.

Har I brug for at vi kommer ud på andre tidspunkter eller i andre sammenhænge, så sig endelig til.

Lærer, Birgitte Kousgaard står for aftalerne omkring fokuskristendom.

Hun kan træffes på bk@lme.dk

...og eller en forkynder.

En række af skolens lærere tager ud og forkynder og fortæller gerne en lille historie fra skolen, eller tager nogle elever med fra en af de ovenstående tilbud.

Følgende medarbejdere tager ud:

Forstander, Jørn Nørgaard,

7374 5111, jn@lme.dk

 

Viceforstander, Frank Schou Andersen

7374 5119, fa@lme.dk

 

Lærer, Lars Birkmose,

lb@lme.dk

 

Lærer, Enok Breum Mogensen,

em@lme.dk

Til skoler: Få besøg af vores læsevejleder.

Vores læsevejleder vil meget gerne ud og fortælle om, hvad vi kan tilbyde til elever med læsevanskeligheder. Inviter hende evt. ud til et forældremøde, så både forældre og lærere kan lære mere om dysleksi og hvad der kan gøres for at hjælpe elever med læsevanskeligheder.

kontakt: Birgitte Kousgaard på bk@lme.dk