Der undervises ca. 2 timer om ugen i dansk for tosprogede. Med udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger får de muligheder for at tilegne sig det danske sprog med dets særheder. Det sker gennem samtale, billedlæsning, leg og spil, læsning og skriftligt arbejde på det niveau, den enkelte elev er på.

Der undervises derudover i danske samfunds- og kulturforhold, herunder besøg på forskellige danske institutioner og virksomheder. Der undervises om højtider og traditioner, om den danske måde at tænke demokrati og medindflydelse, og om selv at tage stilling til mange problemer.

Undervisningen indeholder også personlig vejledning i forhold til undervisningen i andre fag og i forhold til livet på en efterskole.

Vi ligger os i selen for at elever med anden etnisk baggrund bor sammen med en dansktalende elev, hvilket fremmer både sproglig udvikling, inklusion og interkulturel forståelse.

Der er knyttet en mentorordning til hver elev, med skolevejledning til elever med anden etnisk baggrund.

Optaget på integrationsholdet er betinget af en betaling af en tillægstakst på kr. 500,- pr. elev pr. uge i 42 uger.

  • Timerne dækkes ind ved 4x45 min. undervisning jf. beskrivelsen ovenfor.
  • Opstartssamtaler mellem hjem, kommune og skole.
  • Særlig mentor- og vejledningsordning, som varetages af skolens integrationsmedarbejder og skolens vejleder.
  • Ekstra støtte fra familielæreren i dagligdagen.
Integrationslinjen på tur til Odense - julen 2018
46785117 10215064651622564 8917834063486648320 Integration LME
46836911 10215064713264105 357491736026546176 Integration LME
46837469 10215064698703741 1905861273396969472 Integration LME
46925581 10215064712424084 4401902751785680896 Integration LME
46906600 10215064717024199 7015434447830908928 Integration LME
46868931 10215064715944172 419337624411439104 Integration LME
46936574 10215064615181653 4264025273562824704 Integration LME
46936578 10215064665342907 3089383883116904448 Integration LME
46939912 10215064565780418 6323990914138112000 Integration LME
46982784 10215064682223329 156817622573252608 Integration LME
46965335 10215064602621339 5974473454911488000 Integration LME
46955648 10215064716424184 384980660592312320 Integration LME
46990514 10215064636342182 6604395602178473984 Integration LME
47015826 10215064714864145 4500449715535478784 Integration LME
47023161 10215064564620389 1889929891076374528 Integration LME
47072988 10215064715504161 2986983028032536576 Integration LME
47035747 10215064579060750 7778710106958462976 Integration LME
47023796 10215064714464135 2114280067583442944 Integration LME
47078969 10215064568100476 835523726375124992 Integration LME
47081257 10215064712864095 4933166279038074880 Integration LME
47114217 10215064714104126 8507293601544273920 Integration LME
47227868 10215064564260380 109798180337483776 Integration LME
47219773 10215064588980998 622689967801368576 Integration LME
47217957 10215064710704041 8021315784259141632 Integration LME