I støtteundervisningen er man en mindre gruppe, som modtager støtte, ofte af den lærer, der i forvejen har den almindelige undervisning. Der arbejdes videre med det, der arbejdes på i de ordinere timer og dette krydres med nogle forskellige understøttende øvelser.

Når dit barn får støtteundervisning her hos os, udarbejdes der en inklusionsaftale mellem eleven, forældrene og skolen. Her beskriver vi, hvor de befinder sig nu rent fagligt, hvad de får støtte til og hvordan vi giver denne støtte. Denne aftale ligger til grund for den støtteundervisning, som gives. Aftalen udarbejdes i løbet af de første måneder og underskrives ved den første forældresamtale. Det er lærerene, der udformer aftalen.

I løbet af året evalueres eleverne af underviseren, for at vi kan være skarpe på, hvilke behov der gør sig gældende.

Ved årets afslutning får I en slutevaluering af de støttefag, der er modtaget støtte i.

Som forældre kan man altid søge indsigt i den evaluering, der foretages af støttelæreren. Skriv eller ring til underviseren og tag en snak om, hvordan det står til.