Så har vi et tilbud til jer på Løgumkloster Efterskole.

Vores læsehold fungerer på den måde, at man bliver en del af en helt almindelig klasse, hvor man deltager i alle andre timer end dansk. I dansktimerne, 6 t./uge, får man undervisning på et mindre hold, hvor alle har én eller flere udfordringer i forhold til læsning og skrivning.

Dit barn vil fra skoleårets start blive testet, så vi ved, hvor styrkerne og svaghederne er, og vi vil løbende evaluere de faglige fremskridt og arbejdsindsatsen.

Det forventes at man gør en indsats for at forbedre sig. Dit barn vil komme til at arbejde meget med forskellige IT-værktøjer, som kan hjælpe med at forbedre læsningen og skrivningen. På skolen abonnerer vi på IT-værktøjet CD-ord. Det er ikke en forudsætning, at man som elev allerede kender værktøjet, men man vil få en grundig introduktion, så det kan bruges selvstændigt. Vi vil arbejde med mange af de samme danskfaglige emner som på de andre danskhold, så det vil være muligt at gå til folkeskolens prøver i dansk til sommer.

Tilbuddet gælder både for elever, der skal gå i 8., 9. eller 10. klasse.

Der er et begrænset optag på holdet. I forbindelse med betaling af depositum, i efteråret før skolestart, kan man med en ordblindetest (rød resultat), få at vide om man kan optages på holdet. Har man en gul test, er der optag efter nye elevers dag i april måned, hvis der stadig er plads.